Philippe Venstock

Donderdag 28 maart 2019: oudercontact

Alle ouders worden vriendelijk uitgenodigd op het oudercontact dat doorgaat op donderdag 28 maart 2019 van 16 u. tot 19 u. De ouders krijgen in de klas van hun kind(eren) de mogelijkheid om met de leerkracht het werkhouding in de klas en de resultaten van hun kind(eren) te bespreken.

Woensdag 20 maart 2019: staking!

Op woensdag 20 maart 2019 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD, VSOA, COC en COV) een staking en dit in alle niveaus van het onderwijs (van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs). Ook in onze school staakt vrijwel iedereen en wordt er woensdag geen les gegeven. De schoolbus zal wel rijden. We stellen alles in het werk om in een minimale… Read more →