4de leerjaar

Woensdag 20 maart 2019: staking!

Op woensdag 20 maart 2019 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD, VSOA, COC en COV) een staking en dit in alle niveaus van het onderwijs (van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs). Ook in onze school staakt vrijwel iedereen en wordt er woensdag geen les gegeven. De schoolbus zal wel rijden. We stellen alles in het werk om in een minimale… Read more →

Woensdag 20.02.2019: pedagogische studiedag

Ter herinnering aan alle ouders: Beste ouders Zoals reeds eerder gemeld gaat er op woensdag 20 februari 2019 voor alle leerkrachten een pedagogische studiedag door. Dit betekent dat er die dag geen les is en eveneens geen opvang! Gelieve hiermee rekening te houden. Indien nodig, kan u voor de opvang van uw kind(eren) steeds terecht in de buitenschoolse kinderopvang het… Read more →