Woensdag 10 december 2014: pedagogische studiedag

Ter herinnering aan onze ouders: op woensdag 10 december 2014 gaat in onze school voor alle leerkrachten een pedagogische studiedag door. Dit betekent dat er die dag geen les is en eveneens geen opvang! Gelieve hiermee rekening te houden. Indien nodig, kan u voor de opvang van uw kind(eren) steeds terecht in de buitenschoolse kinderopvang het ‘Narrenschip’, Jagerstraat te Brakel.

Geen zwemlessen en lessen watergewenning

Wegens dringende herstellingswerken is het plaatselijk zwembad gesloten tot en met woensdag 3 december 2014. Hierdoor kunnen de geplande zwemlessen voor de lagere klassen alsook de les watergewenning voor onze kleuters niet doorgaan. Ze worden vervangen door lessen lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding.